FISHING

Ang fishing machine ay isang napakaswal at nakakaaliw na laro sa simula. Wala itong kinalaman sa “Game of Thrones”. Nang dumaloy ito mula Japan patungong China, ginamit nito ang larong pangingisda ng isda na dating ginagamit para manghuli ng goldpis gamit ang lambat. sa night market..
Isang inhinyero sa likuran ang biglang naisip na gawin itong paraan ng paggamit ng mga kanyon sa pag-atake sa mga paaralan ng isda, upang makakuha ng kaukulang mga gantimpala. Ang ideyang ito ay natupad din sa pag-follow-up. Nang lumabas ang makinang pangingisda, iba’t ibang entertainment city It masasabing maraming traffic!